Varda Aps Jobservice – hjælpen til dig på sygedagpenge

varda aps jobservice

Reglerne omkring sygedagpenge kan være lidt af en jungle, at finde rundt i. Det kan være svært at finde ud af, hvornår du er berettiget til penge samt hvor meget du er berettiget til. Varda Aps Jobservice er en selvstændig organisation, som har sat sig for at guide, rådgive og hjælpe dig på sygedagpenge. Alle ansatte i Varda Aps Jobservice er eksperter inden for området, og hjælper dig igennem de svære forløb og mange regler, der er på området.

Varda Jobservice hjælper dig til hvornår, hvor meget og hvordan

Hvornår er det så, at du er berettiget til sygedagpenge?  Som du kan læse dig til på Varda Aps Jobservices hjemmeside, er du berettiget til sygedagpenge, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Din kommune eller arbejdsgiver kræver, at du kan dokumentere din uarbejdsdygtighed, for eksempel ved fremvisning af lægeerklæring.

Dine sygedagpenge beregnes efter den timeindtægt, du har haft på dit job, men kan højst udgøre 4.500 kr. pr. uge (fra 7. januar 2013). Du kan højst modtage sygedagpenge i 52 uger inden for de seneste 18 måneder. Se flere detaljer herom på Varda Aps’ hjemmeside.

I arbejde eller ej

Der er forskel på, hvordan du opnår sygedagpenge alt efter om du er i arbejde ved sygdommens start eller ej. Reglerne kan virke indviklede, og det kan derfor være rart at rådgive sig hos eksperter som Varda Aps Jobservices, for at komme sikkert igennem processen.

Er du i arbejde og bliver erklæret uarbejdsdygtig, er det din arbejdsgivers ansvar, at udbetale dig sygedagpenge. Det kræver dog, at du de sidste 8 uger inden sygefraværet har arbejdet minimum 74 timer hos arbejdsgiveren.

Er du ikke i arbejde, er det din kommunes ansvar, at udbetale dig dine sygedagpenge. Dette kræver dog:

  • at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og her har arbejdet et minimum af 240 timer
  • at du er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget
  • at du har afsluttet en uddannelse på mindst 1,5 år inden for den sidste måned
  • at du er i lønnet elevpraktik

Det er altså mere indviklet, at komme på sygedagpenge, når du ikke i forvejen er i arbejde, hvilket Varda Aps Jobservice netop er til for at hjælpe dig igennem på en tryg måde.

Læs mere om Varda ApS her og her.