Vær en ansvarlig virksomhed: Lyd- og støjdæmpning

rafinaderi4

Din virksomhed har et ansvar

Danmark er et dejligt lille land, et land hvor vi samler os. Det gør vi oftest i vor lands største byer, og hvor der er mennesker, er der virksomheder. Det bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne at være nær deres medarbejdere, og samtidig ønsker medarbejderne at være tæt på deres arbejdsplads. Dette kommer alle til gode, men vi må ikke glemme, at det også har sine ulemper og sine forhindringer. Alle virksomheder har et ansvar overfor samfundet, og det ansvar handler i høj grad at tage hensyn til de nærmeste naboer. Dette gælder både naboer i form af andre virksomheder og den almindelige befolkning. Med andre ord skal din virksomhed være opmærksom på sine omgivelser. Disse hensyn drejer blandt andet om det støjniveau, som din virksomhed måtte producere.

Det er oftest virksomheder, hvor den daglige drift indebærer produktion af produkter. Oftest kræver produktion maskinearbejde, og dette er en af de største syndere. Men du skal ikke se bort fra lyddæmpning af din virksomhed på trods af, at I ikke producerer. Der er en lang række af andre faktorer, der kan føre til generende støj for naboer. Er din virksomhed indehaver af et ventilationsanlæg, finder der meget snak sted i virksomheden eller noget helt tredje, så befinder din virksomhed sig også i en risikozone, hvor I er forpligtede til at investere i lyddæmpning af virksomheden.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende støjgrænser, som helt nøjagtigt beskriver de grænseværdier, som en virksomhed skal overholde. Grænseværdierne afhænger af ugedag og tidsrum, og der findes derudover også grænseværdier for, hvor en virksomhed er placeret i forhold til bebyggelse og beboer.

Læs mere om Miljøstyrelsens vejledning til virksomheder i forhold til støj her

Støjdæmpning der tilgodeser dine medarbejdere

Det er ikke kun det eksterne miljø, som virksomheden skal tænke på, når det gælder støjniveauet. Medarbejderne er enhver virksomheds alfa omega, enhver virksomheds drivkraft og motor. Tilbydes medarbejderne ikke ordentlige og gode arbejdsforhold, så vil det gå udover virksomheden selv. Og den drivkraft og effektivitet der skal få hjulene til at dreje rundt og virksomheden til at vækste, afhænger i høj grad af medarbejdernes ve og vel.

Det er påvist, at et højt støjniveau på en arbejdsplads kan forringe medarbejderens sundhed. Både fysisk og psykisk, og midlertidigt såvel som permanent. Og er der noget, som en virksomhed ikke kan fungerer med, så er det syge medarbejdere. Og derfor er støjdæmpning i en virksomhed utrolig vigtig.

Støj på arbejdspladsen kan stamme fra alverdens ting og sager, og det gælder ikke længere kun produktionsvirksomheder. Også på ganske almindelige kontorer finder man støjniveauer, der er til stor gene for medarbejderne. Det kan være lige fra udefrakommende støj fra omkringliggende veje og virksomheder til tætsiddende kollegaer, der snakker meget og måske endda også højt.

Men er der i dit tilfælde i tale om støj i form af produktionsmaskiner og lignende, så er der også hjælp at hente til støjdæmpning af sådanne. Det er i dag muligt at indkapsle produktionsmaskiner i sådan en grad, at medarbejderne ikke behøver at gå med høreværn for at mindske støjen. Og dette er vel at mærke foruden at forringe maskinens effektivitet og tilgængeligheden af den.

Støjdæmpning af produktionsmaskiner kan designes og udføres lige efter behov. Skal medarbejderne kunne komme til maskinen og indstille den eller andet, så er dette muligt. Afskærmningen af maskinen vil kunne åbnes og lukkes og på- og afmonteres, hvis dette ønskes.

Alfa omega er, at din virksomhed er en ansvarlig virksomhed, der både tager hensyn til nærmiljøet og sine medarbejderes ve og vel.