Rengøring og ejendomsservice som facility service

Den store paraplyorganisation Compass Group tilbyder en bred vifte af forskellige facility service ordninger. Virksomheden har mange års erfaring fra det globale marked, men er også dybt forankret i Danmark.

Udover den klassiske facility service tilbydes også lang række af madordninger såsom kantineordninger og gourmet catering. Alt hvad virksomheden foretager sig, er forbundet med et højt service niveau målrettet de enkelte kunder.

Under paraplyorganisationen har Compass Group, Eurest Services, der tager sig af al facility service. Facility Service begrebet dækker over mange områder, hvoraf nogle områder forbindes med ejendomsservice.

Delvis eller komplet ejendomsservice hos kunden

Ejendomsservice og facility service som koncept har til formål at lette kundernes hverdag med en række af forskellige serviceordninger. Det tilstræbes at levere den bedste totaloplevelse i takt med, at kunden kan koncentrere sig som sine kerneområder. Med ejendomsservice og facility service vælger kunden selv hvor mange ydelser, der ønskes. Alle service ordninger hos Compass Group kan tilpasses, så de passer perfekt til kundens ønsker og behov.

Af de forskellige ordninger der tilbydes inden for facility service, kan nævnes følgende: Facility service kan bl.a. være forskellige ordninger inden for rengøring. Hvor stor og omfattende aftalen skal være, aftales efter behov. Når man taler ejendomsservice er rengøring et stort område, men der ydes også service omkring alle andre områder, der kan forbindes med ejendomsservice. Således kan kunden få mødeservice, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, posthåndtering og receptionsservice blandt meget andet. Kort sagt ydes der facility service og ejendomsservice på alle tænkelige områder. Hvis kunden har bestemte ønsker, kan det tilpasses med Compass Group, der har service ydelser på alle områder.

Der tilstræbes altid at levere de bedste serviceløsninger

For at yde den bedste facility service, trækker virksomheden på erfaringer fra både lokalt og globalt, og ordningerne skræddersys på tværs af alle serviceområder.

Når man gennemgår mulighederne og ønskerne omkring facility service og ejendomsservice, får man et dedikeret onsite team samt en kontaktperson tilknyttet ens virksomhed. Hermed er det nemt at adressere eventuelle ønsker og udfordringer, idet det kundens tilknyttede kontaktteam altid er inde i kundens specifikke case, og kender til virksomheden.

Når aftalen er på plads for kundens beskikket sit facility service team, der efterfølgende bliver en integreret del af virksomheden. Fælles vil facility teamet løse det fælles ansvar om at løfte opgaven for den komplette ejendomsservice samt den samlede serviceløsning.

Lige meget om kunden vælger en eller flere løsninger inden for rengøring, kantineordninger, ejendomsservice mv, vil kundens virksomhed få en samarbejdspartner, der har sat sig ind grundigt ind i virkomshedens behov, og herigennem udvikler en facility service, der i sidste ende skal frigøre ressourcer hos kunden, så der kan fokuseres på kerneforretningen.

Det eneste kunden skal gøre er, at udpege de løsninger som vil gavne den specifikke situation bedst muligt. Dernæst vil Eurest Service sammensætte en skræddersyet løsning, der matcher kundens behov i den ønskede mængde og kvalitet samt til den rette pris.

Alle opgaver skræddersys efter kundens behov

Skulle kunden have behov for en udvidet løsning inden for rengøring, ejendomsservice, eller generelt ønsker ændringer til den aftalte facility service, kan aftalen skaleres op og ned i takt med behov.

Det er derfor ikke noget problem, hvis kundens virksomhed vokser eller skære ned.

Mange kunder bliver overraskede over service niveauet og professionalismen bag f.eks. effektiv rengøring og dagligdagsopgaver inden for ejendomsservice. Det kan være store som små opgaver, der letter hverdagen for kunden.

På større ejendomme er der f.eks. mange forskellige opgaver, der bør varetages som vedligeholdelse af udendørs arealer. Om vinteren kan det være snerydning og saltning, hvor det om efteråret kan være fejning af blade osv. Der kan også være både for ejendomsservice omkring elektriske installationer. Alle opgaver store som små kan varetages af det kompetente facility service team.

Af de opgaver, der udføres udover rengøring som facility service kan nævnes: tilsyn med lyskilder og driftsteknik. Helt almindelig dagligdagsopgaver såsom små reparationer omkring den daglige ejendomsservice. Saltning og snerydning, elevatorservice, køl og/ eller ventilation, pleje af alle de omkransende arealer og service og koordinering af affald.

Læs meget mere på hjemmesiden

Har man fået interesse for konceptet, eller ønsker man at tilpasse en eksisterende løsning i virksomheden, kan man inden for Compass Groups hjemmeside læse meget mere om konceptet. Der kan man finde svar på mange af de forskellige facility service ordninger, der tilbydes inden for en bred vifte af områder.